Huiskamerconcerten op Huis Der Boede

Huiskamerconcerten op Huis Der Boede

Huis Der Boede heeft een interessante oorlogsgeschiedenis. Gevorderd door Duitsers en bewoond door een Duitse politicus. Onderwater gelopen tijdens de inundatie. Er werden huiskamerconcerten georganiseerd. Wie niet inging op de uitnodiging werd mogelijk gearresteerd! Wie organiseerde dit en was bewoner van Huis Der Boede in WOII? 

Huis Der Boede. Fotograaf: Jorn de Boer.

Huiskamerconcerten op uitnodiging 

Eind 1940 wordt Huis Der Boede gevorderd door de Duitsers. Duitse politieke leider voor Zeeland, Willi Karl Ernst Münzer, neemt zijn intrek. Hij organiseert de huiskamerconcerten. Zeeuwse notabelen zijn onder de genodigden, zoals burgemeester Jan Lambertus Dregmans en zijn vrouw. Dregmans sloeg meerdere uitnodigingen af. Zijn excuus: te druk met andere werkzaamheden. In 1942 was Arthur Seyss-Inquart te gast op Huis Der Boede. Het werd van Dregmans verwacht Seyss-Inquart welkom te heten in gemeente Koudekerke. Dregmans vond dat hij onmogelijk gehoor kon geven. Hij werd als gijzelaar naar kamp Haaren gestuurd en uit zijn ambt gezet. Na zijn vrijlating mocht hij niet terugkeren naar Koudekerke. 

Blauwe Kamer in Huis Der Boede, zaal voor muziekprogramma. Fotograaf: Merel Spithoven

Inundatie van Walcheren en herbestemming 

De inundatie van Walcheren op 3 oktober 1944 zorgde voor het vertrek van Münzer. Het huis werd maar eenmaal door hoog water bereikt. Maar tuin en bijzondere flora leden onherstelbare schade. Slechts enkele bomen overleefden. Na de droogmaking werd het huis een opvang voor repatrianten en oorlogsinvaliden. In 1949 kwam hier het eerste verpleeghuis van Nederland. De lokale bevolking voelt nog veel verbinding met het huis. Bijna iedereen heeft het verpleeghuis toentertijd bezocht. 

Muziekprogramma Dag van het Kasteel 

Huiskamerconcerten worden opnieuw georganiseerd op Huis Der Boede. Jonge musici brengen verboden muziek uit WOII ten gehore. Welke muziek werd verboden en waarom? Tijdens vertelconcerten in dit monument ontdekt u het. Kom luisteren naar muziekstukken van componisten die zijn vervolgd. En herbeleef de inundatie van Walcheren op muzikale manier. 

Meer informatie over het muziekprogramma op www.dagvanhetkasteel.nl/muziek2020