Kamp Beekvliet: Gegijzeld (door het Corona-virus) maar niet verslagen

Kamp Beekvliet: Gegijzeld (door het Corona-virus) maar niet verslagen

Op 15 maart zou de expositie ‘Gegijzeld maar niet verslagen’ in de Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel openen. Helaas voorkwam de Corona-crisis dit. Je kan de tentoonstelling alvast digitaal beleven. Tien thema’s rondom de gijzelaars van Beekvliet, Haaren en de Ruwenberg komen aan bod. Denk aan arrestatie, fusillade, het dagelijks leven en de Geest van het Gestel. 

Arrestatie 

4 mei 1942 vroeg in de morgen gaat bij zo’n 460 Nederlandse mannen de voordeurbel. Het zijn veelal wetenschappers, schrijvers, musici, geestelijken en politici. Er staan Wehrmacht-soldaten voor de deur. Ze worden naar het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel gebracht. 

Fusillade 

De gegijzelden dienen als ‘borg’. Zo houden de Duitsers het Nederlandse verzet onder controle. Bij daden van verzet worden gijzelaars gefusilleerd. Op 15 augustus 1942 gebeurt dit voor het eerst. De aanleiding is een bomaanslag op een Duitse trein in Rotterdam. Drie gijzelaars uit Kamp Beekvliet en twee uit Kamp Haaren worden als represaille geëxecuteerd. De gegijzelden leven voortdurend in angst. Wie zou de volgende zijn? 

Dagelijks leven 

Er is grote aandacht voor het onderhouden van de eigen kennis en kunde. De Beekvliet Volksuniversiteit wordt opgericht. En er zijn lezingen, toneel, cabaret en muziekuitvoeringen. In de tuinen wordt gevoetbald. Ze hebben zelfs hun eigen tennisbaan aangelegd. 

De Geest van het Gestel 

Bij de ‘geruchtenbankjes’ in de tuinen vinden gegijzelde politici elkaar. De zogenaamde ‘Geest van het Gestel’ ontstaat. Gedachten worden uitgewisseld over ontzuiling. De ontzuiling is er niet gekomen. Wel vervulden sommigen later hoge functies in de politiek. De oprichting van de PvdA was een direct uitvloeisel van die Beekvliet-gesprekken. 

Digitale expositie 

De expositie is enerzijds een verhaal over verbroedering en vriendschap. Anderzijds is het een symbool voor het overbruggen van verschillen. Lees getuigenverhalen en waan je in het leven van een gijzelaar.  

Bekijk de digitale expositie op: https://gijzelaarskampbeekvliet.nl/digitale-expositie/