Buitenplaats Het Huys ten Donck

Buitenplaats Het Huys ten Donck
Praktische Informatie
Opmerkingen

Het Park is tijdens de Dag van het Kasteel 2020 van 10-18.00 uur gratis opengesteld (Het Huys dit keer helaas niet). Gaarne verzoeken wij u zich wel te houden aan de volgende huisregels:
– a.u.b. wel op de wandelpaden blijven lopen
– a.u.b. geen vuilnis achterlaten (pic-nic is niet toegestaan)
– honden zijn niet toegestaan in Park en Bos
– a.u.b. geen broedvogels en dieren met kleintjes verontrusten
blijf dus op afstand en wees zelf zo stil mogelijk
– en u houden aan de RIVM richtlijnen!
Stay Healthy!

Telefoonnummer
Website van het kasteel
Over dit object
Beschrijving Object / Locatie

Buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is de enige nog geheel oorspronkelijke buitenplaats in de regio Rotterdam en staat bekend als een top-10 rijksmonument in Nederland. Enerzijds is er het interieur met bijzonder stuc- en houtsnijwerk in Rococco stijl in het hoofdgebouw, en anderzijds het nog intacte ensemble van de gehele Buitenplaats met haar beschermde natuur als oase te midden van de verstedelijking. Ook binnen de muren van het ontvangsthuis gebouwd in 1746 is de Hollandse Glorie en Vaderlandse geschiedenis bewaard gebleven, verbonden aan de Regentenfamilie Groeninx van Zoelen met roots in de V.O.C. en stadsbesturen van Rotterdam en Zeeland. Doordat het Huys nog steeds wordt bewoond door nazaten is de authenticiteit en persoonlijke karakter van het interieur ook bewaard gebleven. Stichting Het Huys ten Donck heeft sinds 1978 de leiding en het beheer van het landgoed en sinds 2005 voert jkvr. Catharina Groeninx van Zoelen als nazaat de dagelijkse directie namens de Stichting.

Tijdens uw wandeling in het Park kunt u de recentelijk gerestaureerde tuinsieraden bewonderen, zoals de Baurscheit vazen, beeld van Hercules en Antaeus (ook van Baurscheit), de Ruïne uit 1781, het Kinderspeelhuisje uit 1880, de bruggen, waterpartijen en bijzondere flora & fauna! Dankzij de steun van het De Groot Fonds, RCE subsidie, RIO (restauratoren in opleiding van de UvA) en onze vrijwilligers!

A.u.b. op de wandelpaden blijven i.v.m. mogelijke broedende vogels en andere dieren!

Vorig jaar vormde Het Huys ten Donck het decor voor enkele scènes van de Hollywoodproductie ‘The Last Vermeer’. Deze bioscoopfilm over meester-vervalser Han van Meegeren (zie ook de trailer hieronder) speelt in en kort na WOII. Hoofdrolspeler Guy Pearce verscheen op locatie in het uniform van de Prinses Irene Brigade. Om te begrijpen wat dát uniform betekent voor de bewoners van Het Huys ten Donck moet u beslist het essay van Robert Ligthelm lezen! U vind dit op de KENNISBANK met de titel: Brandbommen rond Huys ten Donck.

Social Media
Vind hier meer informatie bij de Nederlandse Kastelenstichting:
Video
Kaart