Buitenplaats Het Huys ten Donck
Over dit object
Beschrijving Object / Locatie

Buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is de enige nog geheel oorspronkelijke buitenplaats in de regio Rotterdam en staat bekend als een top-10 rijksmonument in Nederland. Enerzijds is er het interieur met bijzonder stuc- en houtsnijwerk in Rococco stijl in het hoofdgebouw, en anderzijds het nog intacte ensemble van de gehele Buitenplaats met haar beschermde natuur als oase te midden van de verstedelijking. Ook binnen de muren van het ontvangsthuis gebouwd in 1746 is de Hollandse Glorie en Vaderlandse geschiedenis bewaard gebleven, verbonden aan de Regentenfamilie Groeninx van Zoelen met roots in de V.O.C. en stadsbesturen van Rotterdam en Zeeland. Doordat het Huys nog steeds wordt bewoond door nazaten is de authenticiteit en persoonlijke karakter van het interieur ook bewaard gebleven. Stichting Het Huys ten Donck heeft sinds 1978 de leiding en het beheer van het landgoed en sinds 2005 voert jkvr. Catharina Groeninx van Zoelen als nazaat de dagelijkse directie namens de Stichting.

Tijdens uw wandeling in het Park kunt u de recentelijk gerestaureerde tuinsieraden bewonderen, zoals de Baurscheit vazen, beeld van Hercules en Antaeus (ook van Baurscheit), de Ruïne uit 1781, het Kinderspeelhuisje uit 1880, de bruggen, waterpartijen en bijzondere flora & fauna! Dankzij de steun van het De Groot Fonds, RCE subsidie, RIO (restauratoren in opleiding van de UvA) en onze vrijwilligers!

A.u.b. op de wandelpaden blijven i.v.m. mogelijke broedende vogels en andere dieren!

Vorig jaar vormde Het Huys ten Donck het decor voor enkele scènes van de Hollywoodproductie ‘The Last Vermeer’. Deze bioscoopfilm over meester-vervalser Han van Meegeren (zie ook de trailer hieronder) speelt in en kort na WOII. Hoofdrolspeler Guy Pearce verscheen op locatie in het uniform van de Prinses Irene Brigade. Om te begrijpen wat dát uniform betekent voor de bewoners van Het Huys ten Donck moet u beslist het essay van Robert Ligthelm lezen! U vind dit op de KENNISBANK met de titel: Brandbommen rond Huys ten Donck.

Kaart