fbpx
Buitenplaats Spijkerbosch
Over dit object
Beschrijving Object / Locatie

In 1914 kocht de heer mr. dr. J. Luden Spijkerbosch voor zijn dochter Marie. Zij was getrouwd met S.J. graaf van Limburg Stirum, waardoor Spijkerbosch in de familie Van Limburg Stirum terecht is gekomen. Sinds 1915 woont de familie Van Limburg Stirum op Spijkerbosch, inmiddels de derde en vierde generatie.

Lang is gedacht dat de naam Spijkerbosch verwees naar de functie van de buitenplaats als ‘spieker of spijker’ (graanopslagplaats) liggende in een ‘bosch’. Dit blijkt niet het geval te zijn. Spieker of spijker was de term waarmee niet-adellijke herenhuizen op het platteland door tijdgenoten aangeduid werden [1]. Spiekers (in de functie van buitenplaats) waren vooral een Sallands fenomeen [2].
Spijkerbosch kent een bewoningsgeschiedenis die veel verder teruggaat dan de afgelopen honderd jaar dat familie Van Limburg Stirum er woonde. De ‘naamgeving’ van Spijkerbosch zou in de 14de eeuw of eerder moeten hebben plaats gevonden, gezien de vermelding als ‘bona ten Spikerhuis’ in de uit 1313 daterende lijst van boerderijen in Salland [3], die gezien de context hoogstwaarschijnlijk slaat op Spijkerbosch. In 1490 wordt het ‘Spykerbusch’ voor het eerst in de annalen vermeld. Sinds deze tijd hadden twaalf verschillende families Spijkerbosch in bezit. Meestal ging het huis na twee of drie generaties door vererving via een dochter of door verkoop over in handen van een andere familie. En dat duurde veelal geen honderd jaar.

De basis voor het huidige Spijkerbosch is gelegd in de zeventiende eeuw. Door het huwelijk van Anna Krijt kwam Spijkerbosch in handen van de patriciërsfamilie Van Doetinchem. Haar zoon Engelbert trouwde in 1596 met Golda van Wijnbergen. In 1611 lieten Engelbert en Golda een stenen woonhuis bouwen op Spijkerbosch.

Spijkerbosch is een kleine particulier bewoonde buitenplaats.
Ligging bij de Boskamp in de gemeente Olst-Wijhe
Grootte ca. 38 ha.
Bos en agrarische percelen
Historische park- en tuinaanleg met boomgaard en moestuin
Hoofdhuis, koetshuis, woning tuinbaas, diverse agrarische bedrijfspanden

Bronnen:
[1] B. Olde Meierink, ‘De buitenplaats’, in: E.Gelderman en J.Hagendoorn (red.), Een aardsch paradijs. De buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994, p. 15-23
[2] A. Grevers, A. Mensema en B. Olde Meierink, ‘Buitenplaatsencultuur in Overijssel’, in: Y. Kuiper en B. Olde Meierink, Buitenplaatsen in de gouden eeuw, de rijkdom van het buitenleven in de republiek, Hilversum 2015, p.231-233
[3] dr. P.W.A. Immink en dr. A.J. Maris, Registrum Guidonis, Het zogenaamde register van Guy van Avesnes Vorst-Bisschop van Utecht (1301-1317) met aansluitende stukken tot 1320, Kemink en zoon NV Utrecht 1969, p. 195
[4] Carla S. Oldenburger-Ebbers, Annemieke Bakker en Eric Blok, Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur, uitgeverij De Hef 1995

Kaart