ESSAY 2019

DOWNLOAD HIER HET ESSAY

Speciaal voor Dag van het Kasteel schreven Yme Kuiper en Jan Holwerda het essay Over de Grens.

DOWNLOAD HIER HET ESSAY
Speciaal voor Dag van het Kasteel schreven Yme Kuiper en Jan Holwerda het essay Over de Grens.

 

 

Shortcodes Ultimate

YME KUIPER

Yme Kuiper, emeritus hoogleraar RU Groningen, (Faculteit Letteren). Publiceert als antropoloog en historicus onder andere over buitenplaatsen, landgoederen en (internationale) adelsgeschiedenis. Enige recente publicaties: .
Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw (Hilversum 2015; met Ben Olde Meierink, red.); Nobilities in Europe in the Twentieth Century (Leuven/Paris/Bristol 2015; with Nikolaj Bijleveld and Jaap Dronkers, eds.); en Afscheid van Arcadië? Wegen naar een nieuwe historische antropologie van buitenplaats en landgoed (Groningen 2017; digitaal raadpleegbaar op website RU Groningen).
Mail naar [email protected] voor meer informatie.

JAN HOLWERDA

Ing. Jan Holwerda (1960) is de man achter bureau Groen Verleden. Hij studeerde aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (wat nu Van Hall Larenstein heet). Zijn groene opleiding en interesse voor geschiedenis leidde in de loop der jaren tot verdieping in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur en tot allerlei publicaties op dit terrein.
Historisch onderzoek is uitgevoerd voor enkelvoudige tuinhistorische objecten (denk bijvoorbeeld aan een vervallen moestuin of een theekoepel of prieel) tot (terrein)delen van of complete buitenplaatsen, landgoederen en historische tuinen en parken.