NEDERLANDSE KASTELENSTICHTING

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is hét kenniscentrum op het gebied van kastelen en buitenplaatsen.

MISSIE

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het in stand houden van in Nederland gelegen kastelen en buitenplaatsen en hun onroerende aanhorigheden. Zij doet dit door: Het (doen) produceren, verzamelen en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst. Zij presenteert dit op een zo divers mogelijke manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. De NKS doet dit omdat ze er van overtuigd is dat deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed verdiept en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt.