Henk Meuleman

Henk Meuleman heeft zich gespecialiseerd in de V1-raketten bij Oolde en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, Albert Meuleman, die naast veehouder ook de bibliothecaris van Laren was; hij heeft alles op schrift gesteld wat in zijn leven gebeurde, ook tijdens de oorlogsjaren. Henk Meuleman beschikt over zijn dagboeken uit die tijd. Hij vertelt over de installatie van de V1-raketten en toont daarbij de modellen die hij hiervan heeft gemaakt: wat waren dat voor raketten, wie waren de mensen die daarvoor tewerk werden gesteld en vooral … wat betekende de installatie voor de inwoners van Laren en omgeving? Was verzet mogelijk? En, hoe zat het toch met de burgemeester Van Welderen Rengers, die destijds op Huis Oolde woonde?