SYMPOSIUM

SYMPOSIUM OVER DE GRENS

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) en de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis organiseren het symposium 'Over de Grens'. Het symposium is gewijd aan het centrale thema van Dag van het Kasteel op tweede Pinksterdag (10 juni 2019). Meer weten over het thema Over de Grens? Download het essay!

PROGRAMMA

12:45 - 13:15 Ontvangst met thee en koffie in paviljoen
13:15 - 13:30 Welkom door Heidi van Limburg Stirum (directeur NKS)
13:30 - 13:55 Fred Vogelzang: Adelijke internationale familiebanden
13:55 - 14:25 Carla Teune: Wie was toch die Dr. von Siebold?
14:25 - 14:50 Ineke Mok: Buitenplaatsen met koloniale verbindingen 
14:50 - 15:15 Pauze in paviljoen
15:15 - 15:40 Ben Olde Meierink: Adellijke families en renaissance-architectuurvormen 
15:40 - 16:05 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda
16:05 - 16.30 Merel Haverman, Prins Frederik der Nederlanden 
16:30 - 16:40 Afsluiting Conrad Gietman (secretaris Adelsgeschiedenis)
16:40 - 17:10 Rondleiding door Peter Verhoeff (Stichting in Arcadië)
17:10 - 18:00 Borrel in het kantoor van de NKS

(UITVERKOCHT) De toegang tot het symposium bedraagt € 25,-. Donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting en leden van de Werkgroep Adelsgeschiedenis betalen € 20,-.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL24ABNA0470759267 t.n.v. Nederlandse Kastelenstichting te Amersfoort o.v.v. symposium 23 mei. Zodra wij uw bijdrage hebben ontvangen is uw deelname definitief.

DATUM

Donderdag 23 mei 2019, 12:45-18:00 uur

LOCATIE

Klooster OLV Ter Eem
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

logo NKS