fbpx Skip to main content

PROGRAMMA OVER DE GRENS 2019

Tijdens Dag van het Kasteel zetten verschillende buitenplaatsen en kastelen hun deuren open om bezoekers de kans te geven om in een unieke historische setting een muzikale tijdreis naar het verleden te maken. Bij het deelprogramma De Spaanse Nederlanden en de opstand wordt muziek uit de zogeheten barokstijl met componisten als Jacob van Eyck, Andrea falconieri en Santiago de Murcia ten gehore gebracht. Het Ensemble La Voz Humana zal in het prachtig bewaard gebleven kasteel Hernen luisteraars meenemen naar het verleden.

MUSICI

De muziek voor het thema Spaanse Nederlanden zal worden verzorgd door ensemble ‘La Vox Humana’.

Ana Vasić

Galit Zadok

Punto Bawono

LOCATIE

Kasteel Hernen is een prachtig kasteel dat door de eeuwen heen nooit ingrijpend aan de smaak van de tijd aangepast. Als gevolg laat het huidige kasteel Hernen nog grotendeels de situatie van de late zestiende eeuw zien. Kasteel Hernen vormt daarom het decor voor het muziekprogramma Spaanse Nederlanden en de Opstand van Dag van het Kasteel. De uitvoeringen vinden plaats in de ridderzaal van het kasteel.

ADRES

Kasteel Hernen
Dorpsstraat 40
6616 AH Hernen
Gelderland

PRAKTISCHE INFORMATIE

(UITVERKOCHT) Het concert duurt ongeveer 50 minuten. Tickets voor een uitvoering kosten €10,- per stuk. Bij vertoon van de ticket ontvang je tevens toegang tot de opengestelde delen van kasteel Hernen.

VOORSTELLING 1: 14:00
VOORSTELLING 2: 15:30
HISTORISCHE CONTEXT

Nadat de Nederlanden in handen van de Spaanse tak van de Habsburgers waren gekomen, heerste er veel onvrede. De Spaanse koning Filips II was een streng katholiek en liet protestanten vervolgen. Dit was naast de toenemende centralisatie en economische achteruitgang de reden dat er in 1568 een opstand uitbrak. Dit vormde het begin van de 80-jarige oorlog voor de onafhankelijkheidstrijd van de ‘Republiek der Verenigde Nederlanden’.
Ondanks de strijd met Spanje zou de 17de eeuw, voornamelijk voor het gewest Holland, bekend komen te staan als een ‘gouden eeuw’. De Republiek werd al snel een centrum van de wereldhandel. Door de oprichting van handelscompagnieën (zoals de V.O.C.) en de sterke vloot wist de Republiek hun invloed ook in overzeese gebieden gelden. De sporen van de rijkdom die de overzeese handel voortbracht is onder andere terug te zien in veel buitenplaatsen en kastelen. Rijke kooplieden lieten vaak buitenplaatsen bouwen van het geld dat ze in de handel hadden verdiend en ook veel adellijke geslachten waren in de overzeese handel betrokken. Aan dit succes zat echter ook een keerzijde, zo raakte de Republiek betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel en de exploitatie van inheemse bevolkingsgroepen.

MUZIEK

De muziekstijl die tijdens de 17de eeuw zijn hoogtepunt kende was de zogeheten barokstijl. Deze muziekstijl kwam oorspronkelijk uit Noord-Italië, maar werd als snel populair aan verschillende adellijke en vorstelijke hoven. Door het sterk verbonden internationale netwerk aan de verschillende hoven kon de muziekstijl zich snel door Europa verspreiden. Rijke leden van de elite namen musici en componisten in dienst of waren patroon voor de artiesten. De barokstijl kenmerkt zich onder andere door heftigheid van gevoelsuitdrukking. Tijdens de stijlperiode Barok ontstaat de monodie, waar de melodie begeleid wordt door akkoorden . Dit gaat in tegen de polyfonie (een meerstemmigheid waarbij iedere stem een eigen melodie krijgt) wat voorheen veel in Renaissancemuziek voorkwam, de periode voor de Barok. De opkomst van de monodie zorgde ervoor dat er nieuwe muziekvormen konden ontstaan, zoals de Italiaanse opera. Het muziekinstrument dat in deze periode het populairst zou worden was de uit Spanje afkomstige barokgitaar, die de luit verving als het meest gebruikte snaarinstrument.