Alle kastelen

Hier vind je alle deelnemers aan Dag van het Kasteel en de bijzondere programma’s die zij voor deze dag gemaakt hebben.
Klik op de locaties voor het programma en alle praktische informatie om je bezoek te plannen. Je kunt ook filteren op provincie of activiteit (tag).

De informatie op deze pagina's is verstrekt door onze deelnemers. Heb je hierover vragen of opmerkingen dan kun je het beste rechtstreeks met de locatie contact opnemen.

Buitenplaats Het Huys ten Donck
Praktische Informatie
Entree
Entree Waterwandelroute € 7,50 p persoon - kinderen tot en met 12 jaren gratis
Activiteiten

De waterwandelroute bevat de volgende onderdelen, zoals referenties aan de bijzondere cultuurhistorie verzameld door verschillende historici, uitleg van het essentiële en al eeuwenlange functioneren van de waterhuishouding in ’t Donckse Bos en de getijdenwerking buitendijks, en uiteraard een stukje vermaak met o.a. muziek en dans.
U vindt de waterwandeling hier: https://dagvanhetkasteel.nl/waterwandeling-huys-ten-donck/

Openingstijden
10:00 am - 5:00 pm
Website van het kasteel
Over dit object
Beschrijving Object / Locatie

Buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is de enige nog geheel oorspronkelijke buitenplaats in de regio Rotterdam en staat bekend als een top-10 rijksmonument in Nederland. Enerzijds is er het interieur met bijzonder stuc- en houtsnijwerk in Rococco stijl in het hoofdgebouw, en anderzijds het nog intacte ensemble van de gehele Buitenplaats met haar beschermde natuur als oase te midden van de verstedelijking. Ook binnen de muren van het ontvangsthuis gebouwd in 1746 is de Hollandse Glorie en Vaderlandse geschiedenis bewaard gebleven, verbonden aan de Regentenfamilie Groeninx van Zoelen met roots in de V.O.C. en stadsbesturen van Rotterdam en Zeeland. Doordat het Huys nog steeds wordt bewoond door nazaten is de authenticiteit en persoonlijke karakter van het interieur ook bewaard gebleven. Stichting Het Huys ten Donck heeft sinds 1978 de leiding en het beheer van het landgoed en sinds 2005 voert jkvr. Catharina Groeninx van Zoelen als nazaat de dagelijkse directie namens de Stichting.

Tijdens uw wandeling in het Park kunt u de recentelijk gerestaureerde tuinsieraden bewonderen, zoals de Baurscheit vazen, beeld van Hercules en Antaeus (ook van Baurscheit), de Ruïne uit 1781, het Kinderspeelhuisje uit 1880, de bruggen, waterpartijen en bijzondere flora & fauna! Dankzij de steun van o.a. de Stichting Fonobori, het De Groot Fonds, RCE subsidie, subsidie van de Provincie Zuid-Holland, Fonds voor de Cultuurparticipatie, restauratoren in opleiding van de UvA (Universiteit van Amsterdam) en van onze vele vrijwilligers zijn er de afgelopen jaren vele verbeteringen uitgevoerd, en ook de komende jaren verwacht de Stichting Het Huys ten Donck ook weer vele elementen van de buitenplaats te kunnen doorontwikkelen.

De buitendijks gelegen haven springt daarbij extra in het oog nu het thema van de Dag van het Kasteel 2021 ‘Wat? Water!’ luidt…. Met ingang van het voorjaar van 2021 is het weer mogelijk om de buitenplaats vanuit Rotterdam over het water te bereiken.

A.u.b. op de wandelpaden blijven i.v.m. mogelijke broedende vogels en andere dieren!

Social Media
Kaart