fbpx Skip to main content
Kasteel Teylingen

Faciliteiten

Naast dat dit een bijzondere historische locatie is, vind je op deze locatie ook

Kaart
Kasteel Teylingen
Welke activiteiten vinden plaats?
Horen, Ruiken, Zien
Praktische Informatie
Soort locatie
Ruïne
Entree
13 jaar en ouder: € 6,00. 4 tot en met 12 jaar: €4,00
Activiteiten

Zondag 19 en maandag 20 mei 2024 van 11:00 tot 17:00

De verschillende groepen en kampementen laten u zien en beleven hoe het burgerlijk leven er aan toe ging van de vroege ijzertijd tot aan de 17e eeuw.

Bijzonderheden

Rondleidingen alleen op afspraak.

Wij doen mee op
Zondag 19 mei, Maandag 20 mei
Openingstijden
11:00 am - 5:00 pm
Opmerkingen

De ruïne van Teylingen is vanaf het 1e volle weekend in maart tot en met het laatste volle weekend in oktober geopend op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00.
Groepen op afspraak mogelijk.

Telefoonnummer
Website van het kasteel
Over dit object

De ruïne van Teylingen is een indrukwekkende ronde waterburcht die het vlakke landschap domineert. Vermoed wordt dat de burcht rond 1200 werd gebouwd.
Oorspronkelijk was er slechts sprake van een ringmuur; de donjon werd later in de 13e eeuw toegevoegd. Behalve de huidige burcht was er een uitgestrekte voorburcht, die eveneens door een gracht was omgeven. Hier verrees in de 14e eeuw een comfortabel en luxe woonhuis.

Het kasteel dat oorspronkelijk bewoond werd door de heren van Teylingen diende ter bescherming van de Rijndijk en de weg naar Haarlem. In 1282 verviel het leen aan de Hollandse graven omdat de heren van Teylingen geen erfgenamen in de directe lijn bezaten. Later kreeg het slot de functie van jachtslot en houtvesterij van de Hollandse graven.
De bekendste houtvester was gravin Jacoba van Beieren die er vooral de laatste jaren voor haar dood verbleef. Zij overleed er op
9 oktober 1436.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog – vooral in de periode 1572-1574 – werd het slot zwaar beschadigd. In 1605 begon men met het herstel. Nadat het dak van de donjon bij een brand in 1676 werd verwoest, werden donjon en ringmuur niet opnieuw opgebouwd. Tot de Franse bezetting van ons land in 1793 behield het slot zijn functie als houtvesterij.

In 1801 werden het slot en de omliggende gebouwen verkocht, waarbij bepaald werd dat de ringmuur en de donjon niet gesloopt mochten worden.

In 1857 kochten twee jonkheren van Teylingen – geen directe afstammelingen van de voormalige heren – bij een publieke verkoping het resterende gedeelte op. In 1888 werd de ruïne weer staatseigendom. Nadien was het beheer van het monument vooral gericht op behoud.

Kaart