fbpx Skip to main content
Kasteelplaats Waardenborg

Faciliteiten

Naast dat dit een bijzondere historische locatie is, vind je op deze locatie ook

Kaart
Kasteelplaats Waardenborg
Over dit object

Kasteel Waardenborg, ook wel Huis te Holten genoemd, In 1530 is het kasteel afgebroken.
De Waardenborg ook wel ‘Huis te Holten’ genoemd was een zgn. ‘bisschoppelijke sterkte’. Zij maakte in de 14e eeuw deel uit van de Sallandse landweer. Dit was een verdedigingslinie die de bisschop samen met de stad Deventer liet aanleggen om aanvallen uit het zuiden en oosten te weren.
In de veertiende eeuw was de bisschop van Utrecht, ook de landsheer van het Oversticht of Overijssel. Omdat de kooplieden op weg naar de stad Deventer last hadden van invallen van vooral de Geldersen, liet de bisschop samen met de stad Deventer deze verdedigingslinie van wallen en grachten aanleggen, die in Deventer begon en naar het oosten liep. Halverwege liet de bisschop Jan van Arkel in 1360 een kasteel bouwen, dat zijn naam kreeg: Arkelstein. Voor het punt waar de handelsweg van Deventer zich splitste in wegen naar Rijssen, Goor en Markelo, liet de bisschop in 1378 nog een versterking bouwen; de Waardenborg. De bevelhebber of kastelein van het kasteel werd door Deventer aangesteld en betaald.
In 1528 werd het wereldlijk gezag van het Sticht en het Oversticht door de bisschop overgedragen aan de nieuwe landsheer Karel V. Deze liet de overbodige kastelen in deze streken afbreken. Daarbij bleek ook het handhaven van het kasteel Waardenborg niet meer nodig. Daarom werd het kasteel Waardenborg afgebroken en de nabijgelegen kastelen Arkelstein en Diepenheim gemoderniseerd.
Ter plekke is zijn de funderingen en het onderste deel van de hoektorens en de hoofdpoort van de burcht in de slotgracht te zien. Deze zijn in 1972 blootgelegd. De toegang lag aan de noordzijde.

Kaart