fbpx Skip to main content
Park Hofrust met het Oude Raadhuis

Faciliteiten

Naast dat dit een bijzondere historische locatie is, vind je op deze locatie ook

Kaart
Park Hofrust met het Oude Raadhuis
Praktische Informatie
Soort locatie
Buitenplaats
Entree
Gratis
Openingstijden
10:00 am - 4:00 pm
Over dit object

Het Oude Raadhuis
Dit buiten in Rijswijk is ontstaan uit een hofstede, voor het eerst vermeld in 1573. De oorspronkelijke boerderij werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot buitenplaats uitgebouwd.

Geschiedenis
In 1656 werd deze hofstede gekocht door Mr. Gerrit Graswinkel, uit een Delfts brouwer- en regenten geslacht. Het werd omschreven als een partij landen met daarop een huys, schuyver, bergen, geboomten en beplantinge, gelegen tussen den Breeden Heereweeht (nu Herenstraat), het kerkepad (Tollenstraat) en de Broeksloot, 4 morgen groot. In 1657 koopt hij ten noorden van de Broeksloot 7 morgen land waardoor zijn land loopt tot aan de Laak. Hij verkreeg daarbij het servituut van vrij uitzicht op Den Haag. Deze Gerrit liet de hofstede afbreken en vervangen door het buitenhuis. Hij stierf in 1669.
Op de kaart van het hoogheemraadschap Delftand door N. Cruqius van 1712 is het landgoed duidelijk herkenbaar, hoewel niet bij name genoemd. In 1715 gaat het over in nieuwe handen. In de transportakte is sprake van een herenhuis met fraaie zalen, kamers, kelders en keukens, een paardenstal, een wagen- en tuinmanshuis, wel beplante tuinen, visrijke vijvers, singels, lanen en plantages. De in het herenhuis aanwezige goudleren behangsels en enkele geschilderde schoorsteenstukken werden apart verkocht.
In 1802 wordt het in een verkoopakte “Veldzigt” genoemd. In 1839 staat ‘Veldzigt’ vermeld op de kaart van Noordaa. In 1844 komt ‘Veldzigt’ door aankoop in handen van Jacobus Baron van Geen, generaal in de 10 daagse veldtocht in België en de Java oorlog in Indië.
In dit jaar wordt ‘Veldzigt ingrijpend verbouwd en uitgebreid.
In 1865 draagt het huis de naam ‘Masthof’. In 1874 wordt het goed verkocht aan Jan Nicolaas Blaauw, waarna het in 1921 te koop komt te staan, een advertentie in het Vaderland van 1 februari 1921 omschrijft het goed als volgt:
De gemeente Rijswijk wordt in 1922 eigenaar van het landgoed. Het huis wordt Raadhuis en de weilanden worden verkocht als bouwgrond voor een woonwijk.
Tot 1967 blijft het in gebruik als Raadhuis. Na jaren van leegstand en een grondige restauratie begin jaren 70 werd het in 1974 in gebruik genomen als dienstencentrum voor ouderen. Het Oude Raadhuis is momenteel in gebruik als wijkcentrum (Welzijn Rijswijk).

Huidige situatie
Van het oorspronkelijke park is niets overgebleven. Wel staat aan de Haagweg een mooie koepel die waarschijnlijk van rond 1800 dateert. Ook het smeedijzeren toegangshek aan de Laan Hofrust is bijzonder fraai. Huis, hek en koepel zijn rijksmonumenten.
Park Hofrust is onlangs opnieuw ingericht als gevolg van een samenwerking tussen Stichting Bewonersinitiatief Park Hofrust en de gemeente Rijswijk.

Kaart