fbpx Skip to main content

PROGRAMMA OVER DE GRENS 2019

Tijdens Dag van het Kasteel zetten verschillende buitenplaatsen en kastelen hun deuren open om bezoekers de kans te geven om in een unieke historische setting een muzikale tijdreis naar het verleden te maken. Bij het deelprogramma De Bourgondische Nederlanden wordt de muziek van verschillende beroemde France-Vlaamse componisten, zoals Guillaume Dufay, Johannes Ghiselin en Gilles Binchois, uit de late middeleeuwen ten gehore gebracht. Het blokfluitconsort ‘Le Réveil’ zal in de kapel van het prachtige middeleeuwse kasteel Doornenburg luisteraars meenemen naar het Bourgondische verleden.

MUSICI

De muziek voor het deelprogramma De Bourgondische Nederlanden zal worden verzorgd door het blokfluitconsort ‘Le Réveil’.

Kristy van Dijk

Gabriel García del Pozo

Paul Schauenburg

LOCATIE

Kasteel Doornenburg is een uniek kasteel in Nederland met een nog sterk middeleeuws karakter. De oudste delen van het huidige kasteel stammen uit de 13de-eeuw en werd door de jaren heen uitgebreid. Zo kreeg het kasteel in de 15de-eeuw een grote voorburcht. Aansluitend op het middeleeuwse karakter van kasteel Doornenburg zal tijdens Dag van het Kasteel het muziekprogramma De Bourgondische Nederlanden op deze locatie plaatsvinden. De voorstellingen vinden plaats in de kapel van het kasteel.

ADRES

Kasteel Doornenburg
Kerkstraat 27
6686 BS Doornenburg
Gelderland

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het concert duurt ongeveer 50 minuten. Tickets voor een uitvoering kosten €10,- per stuk. (UITVERKOCHT)

VOORSTELLING 1: 12:00
VOORSTELLING 2: 13:30
HISTORISCHE CONTEXT

In de loop van de 15de eeuw kregen de hertogen van Bourgondië (gelegen in het oosten van Frankrijk) groeiende invloed over het gebied van het huidige Nederland. Na de verwerving van de graafschappen Vlaanderen en Artesië door hertog Filips de Stoute in 1384 breidde het territorium van de Bourgondische hertogen zich langzaam naar het noorden uit. Zo kwamen 1433 de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen in de handen van hertog Filips de Goede. Door de dominantie van de Bourgondische hertogen van 1384 tot en met 1482, staat deze tijd ook wel bekend als de Bourgondische tijd. Op politiek gebied staan de Bourgondische hertogen voor bekend op de centralisatiepolitiek die ze voerden, waarbij ze steeds meer macht naar zich toe trokken.

MUZIEK

De van origine Franse Hertogen van Bourgondië brachten echter ook hun buitenlandse invloeden met zich mee. Dit was met name het geval rond het Bourgondische hofhouding, waar uiteraard veel muziek werd gespeeld. De muziek die in deze periode zijn intrede deed was de ‘ars nova’ (nieuwe kunst). Deze muziekstijl ontwikkelde zich rond 1300 in Frankrijk en Bourgondië en werd met de groeiende invloed van de Bourgondische hertogen ook meegenomen naar het huidige Nederland. De Bourgondische School (ook wel de Franco-Vlaamse school) van meerstemmige zang die hieruit voortkwam week af van de religieuze Gregoriaanse muziek die aan strenge regels gebonden was. Belangrijke musici in die tijd waren Franco-Vlaamse componisten, zoals Guillaume Dufay (1397-1474) en Gilles Binchois (ca. 1400-1460). De Bourgondische stijl wist de muziek uit de late Middeleeuwen te verbinden met de Renaissance en was een inspiratie voor de volgende generaties musici.