fbpx Skip to main content

Als het gaat om klimaatverandering en water is erfgoed nog nauwelijks in beeld. Een belangrijke reden is dat de erfgoed- en de waterwereld elkaar onvoldoende kennen. Zowel institutioneel, politiek en vooral ook als het om onderzoek en de wetenschap gaat is er weinig raakvlak. ICOMOS Nederland en de Nederlandse Kastelenstichting  brengen hierin verandering en laten zien welke belangrijke rol erfgoed kan spelen bij duurzame oplossingen. Op verschillende buitenplaatsen en landgoederen zijn al innoverende aanpassingen gedaan.

Op donderdag 27 mei vond het livestream symposium Wat? Water! Klimaatverandering en buitenplaatsen plaats.

Wil je het symposium terugzien? Dat kan via deze link.

Op het symposium kwamen vier casussen aan bod, korte filmpjes waarin een expert of ervaringsdeskundige vertelt over de praktijk.

  1. KLIK HIER voor Dr. Diana Spiekhout over het middeleeuws kastelenlandschap.
  2. KLIK HIER voor Dijkgraaf Gerhard van den Top over het waterschap en erfgoed en water.
  3. KLIK HIER voor bewoner Liesbeth Cremers over het landgoedmodel.
  4. KLIK HIER voor bewoner Bibian van Rijckevorsel, onderzoeker Hans Bleumink en regio coördinator Brabants particulier grondbezit René de Bont over wateroverlast en waterhuishouding op historische landgoederen.