Wat? Water! Inspiratie voor deelnemers

Het thema van Dag van het Kasteel dit jaar is Water. Met de slogan Wat? Water! prikkelen we bezoekers om meer te weten te komen over dit o zo belangrijke onderwerp.  

Wat hebben wij in gedachte? 

Het thema Water kan op allerlei manieren worden ingevuld. Je kunt ingaan op waarom en hoe bijzondere waterornamenten zijn aangelegd, op de inzet van water in de landbouw, op de functies van de gracht, op de moestuin en veel meer. Ook de actualiteit hoeft zeker niet geschuwd: de veranderde waterstand heeft grote gevolgen voor vele kastelen en buitenplaatsen.  

Geef het themaprogramma vorm op een manier die voor jouw locatie passend is:
– Maak een wandelroute over uw terrein langs objecten, planten en gebouwen
– Geef op vooraf aangekondigde tijdstippen een rondleiding
– Zet een fietstocht uit
– Belicht wat er nog is, maar ook wat er ooit was
– Toon bezoekers hoe er gewoond en gewerkt werd en misschien nog altijd wordt 

Hieronder staan 6 categorieën rondom water met een aantal voorbeelden die uitgelicht kunnen worden op Dag van het Kasteel.   

1. Verdediging  

Gracht, buitengracht  
Ophaalbrug  
Poort, poortgebouw  
Moeras 
Buitendijks gelegen   

2. Verbinding  

Waterstoep 
Rivier (Vecht, Amstel) 
Boothuis 
Haven
Trekvaarten 

3. Nijverheid  

Watermolen  
Stuw  
Textiellandgoederen: blekerij, ververij  

4. Landbouw 

Vloeiweiden 
Bosbouw
Verdroging 
Overstroming   

5. Huishouden  

Pomp  
Spoelkeuken 
Waterput  
Bad, badkamer 
Toilet 
Ijskelder,
ijskast

6. Recreatie / ornament 

Vijver, slingervijver, spiegelvijver 
Visvijver 
Cascade 
Fontein  
Waterval