fbpx Skip to main content

De Nederlandse Kastelenstichting gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Uw rechten
1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet
U kunt de Nederlandse Kastelenstichting verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen verwerking van uw gegevens.

Door te mailen naar [email protected] kunt u uw verzoek indienen. Na ontvangst beoordelen we uw aanvraag en informeren u binnen een maand over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

2. Klacht indienen
Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Nederlandse Kastelenstichting kunt u een klacht bij ons indienen. Hierbij kunt u mailen naar [email protected].

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.