fbpx Skip to main content

Gegevens ANBI – Stichting Dag van het Kasteel

Sinds 2021 is de stichting Dag van het Kasteel door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Dag van het Kasteel is aangewezen als een culturele ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over ANBI vind je hier (website Belastingdienst).

Naam instelling: Stichting Dag van het Kasteel
Contactgegevens: Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort
Fiscaalnummer/RSIN-nummer: RSIN: 862555474
KvK nummer: 82658080

Doelstelling
Het organiseren van de ´Dag van het Kasteel´ en andere activiteiten, die hiermee logischerwijze verband houden of hieruit voortvloeien, waarbij kastelen en buitenplaatsen, als onderdeel van het Nederlandse landschap en het Nederlandse culturele erfgoed, met hun bewoners en historie het onderwerp zijn.

Bestuur
Voorzitter: N.F. (Nathalie) van Verschuer-des Tombe
Penningmeester: H.J. (Hidde) van Kersen
Secretaris: M. (Marit) Berends

Beloning
Beloning Bestuurders: De bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatiegeld. Aan hen kunnen de ten behoeve van de Stichting Dag van het Kasteel gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten worden vergoed.

De salarisschalen van het personeel zijn gebaseerd op wat gebruikelijk is in de sector Evenementenorganisatie en de sector Welzijn & Maatschappelijke Ondernemingen.

Uitgeoefende activiteiten
Op de pagina ‘eerdere edities‘ staan alle activiteiten van eerdere edities van Dag van het Kasteel.

KLIK HIER voor het beleidsplan op hoofdlijnen met financiële verantwoording.