fbpx Skip to main content

Het Spoor terug: Het rampjaar 1672

Nederland | Nederland

01 november 2021 | OVT


Nederland 1672 – Het staat bekend als het Rampjaar. De Republiek der Verenigde Nederlanden wordt in 1672 aangevallen door Engeland, Zweden, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen.

Een eeuw nadat de geuzen den Briel innamen en de strijd voor onafhankelijkheid begon, dreigde er al weer een eind te komen aan de Verenigde Nederlanden. In dit jaar waarin de jonge republiek werd aangevallen door Engelse, Franse en Duitse buren, was de ontreddering groot en de verwarring totaal.

In deze vierdelige serie die eerder op OVT is uitgezonden beluister je de achtergrond van het Rampjaar 1672.

Deel 1, via deze link.
Deel 2, via deze link.
Deel 3, via deze link.
Deel 4, via deze link.

Afbeelding:
Lodewijk XIV trekt bij Lobith de Rijn over. Geschilderd door Adam Frans van der Meulen [Public domain], via Wikimedia Commons