fbpx Skip to main content

Hoe kasteel Ter Hooge ten prooi viel aan het zeewater

Ter Hooge | Zeeland

22 april 2021 | Judith Kuipéri


Wie denkt aan Zeeland, denkt aan de strijd tegen het water. Dat ook Walcheren de afgelopen eeuw ten prooi viel aan de zee, is minder bekend. Toch had het zeewater meer dan een jaar vrij spel over Walcheren. 16.000 Hectare land verdween onder water. Huizen en wegen raakten beschadigd, vee verdronk, landbouwgrond raakte onbruikbaar, parken en tuinen werden verwoest. Niet na de Watersnoodramp van 1953, maar negen jaar eerder vond deze ramp plaats. In oktober 1944 werden de zeedijken door de Engelsen gebombardeerd. In totaal werd bijna 3 kilometer zeedijk weggeslagen en stroomde het eiland onder.

Er ontstond een stelsel van geulen waar dag in dag uit de grond werd uitgesleten. Het zout van de zee doodde alle gewassen. Zeepokken en mossels groeiden op muren van de huizen. De getijden trokken de vruchtbare bodem weg van de akkers en lieten zeeslib achter.

Ook het park rondom kasteel Ter Hooge viel ten prooi aan het zeewater. De prachtige Engelse landschapstuin waaraan Zocher nog had gewerkt, ging geheel verloren. Toen de Duitse legers waren vertrokken, bleef het kasteel achter in een troosteloze omgeving. De gaten in de dijken werden gedicht. Pas in februari 1946 werd de laatste bres gesloten. Een jaar later werd het park van Ter Hooge opnieuw aangeplant. Schijnbaar niets doet meer herinneren aan die tijd. Maar als je goed kijkt zie je nog steeds de gevolgen in het landschap.

Maak een wandeling op het landgoed Ter Hooge. Tegen het decor van een prachtig kasteel, ontdekt u het park dat na de oorlog is aangelegd. Het is een park vol stinsenplanten, inheemse en exotische bomen, vogels en insecten. Trek goede schoenen aan en download de app. Aan de hand van historisch beeld en achtergrondinformatie maakt u niet alleen een wandeling door een prachtig park, maar maakt u ook een reis door de tijd.

Vind hier de links naar de waterwandeling.