fbpx Skip to main content

Kornet Van Limburg Stirum en zijn broers op Buitenplaats Spijkerbosch

Spijkerbosch | Overijssel

01 juni 2020 | Sepp Eckenhausen


Op 27 april 1940 was Kornet Eef van Limburg Stirum gestationeerd bij 4de Regiment Huzaren te Ede. Ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp zei over hem in een in memoriam:

“Aangewezen als commandant van een patrouille (van tien man) kreeg van Stirum opdracht om voeling met den vijand te bewaren. Vol vertrouwen werd deze taak door hem en zijn huzaren aanvaard, en lange tijd bleef het contact met deze patrouille bewaard. Om ca. 15.30 meldde een door hem gezonden ordonnans o.m. dat de patrouille voor overmacht wijkende, was teruggegaan naar pl. 12 aan den Kunstweg Ede-Arnhem. Verdere berichten bleven uit, totdat tegen het vallen van de duisternis (rond 6 uur) de noodlottige tijding kwam, dat patrouille door sterke gemotoriseerde afdeelingen was aangevallen en voor het grootste deel als verloren beschouwd moest worden.”

Later bleek dat Eef van Limburg Stirum op 10 mei bij boerderij de Ginkel nabij Ede was gesneuveld.

Bekijk het gesprek dat historicus Sepp Eckenhaussen en bewoner Eef van Limburg Stirum op 1 juni 2020 hadden over Kornet Eef en zijn broers Jan en Sam op Buitenplaats Spijkerbosch.