fbpx Skip to main content

De laatste oorlog van het kasteel

Essay Dag van het Kasteel 2020 | Nederland

01 april 2020 | Hanneke Ronnes en Conrad Gietman


Dit essay wordt u aangeboden door de Nederlandse Kastelenstichting (NKS). Het is door prof. dr. Hanneke Ronnes en dr. Conrad Gietman geschreven in het kader van het Dag van het Kasteel 2020 thema, Bezet en Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen 1940-’45.

Verhalen over de cultuurhistorie van onze kastelen, buitenplaatsen en hun omringende tuinen, parken, bossen en landerijen wordt meestal sterk vereenzelvigd met de geschiedenis en leefwijze van de adel en de elite. Deze benadering doet dit mooie erfgoed, haar betekenis in de Nederlandse geschiedenis, en haar bezoekers te kort. De NKS brengt hierin verandering door elk jaar voor het landelijke publiekevenement
Dag van het Kasteel een nieuw, actueel en prikkelend thema te kiezen. We geven met dit thema context aan dit erfgoed en halen meerstemmige verhalen boven. Dit laat de hedendaagse relevantie van dit erfgoed zien. Dat is nodig om dit erfgoed de connectie met het heden en een zich ontwikkelend breder historisch besef te laten maken. En ook om de mensen die niet vanzelf belangstelling voor dit erfgoed hebben te interesseren.

Het thema is de blik waarmee de NKS op zoek gaat naar (ver)nieuwe(nde) verhalen. Een zoektocht waar we ook de academische wereld bij willen betrekken. Daarom nodigen we elk jaar de wetenschap uit te reflecteren op het thema. Om hun inzichten over kastelen en buitenplaatsen in connectie met het thema te delen. Dit doen we doelbewust omdat we het thema ook breder willen agenderen. Met het essay hopen we onderzoekers op het idee te brengen om wellicht dieper te graven naar het thema dan de context van Dag van het Kasteel mogelijk maakt.

Hanneke Ronnes en Conrad Gietman laten in hun essay zien dat deze kastelen en buitenplaatsen in onze cultuur en samenleving en de context van de Tweede Wereldoorlog grote betekenis hebben. De auteurs schuwen ook niet om in het essay niet vaak benoemde onderwerpen aan te stippen. Daarmee wakkeren ze mogelijk niet alleen een discussie aan maar maken daarmee dit erfgoed ook tot plekken waar verschillen (van mening) mogen samenkomen.

Het Dag van het Kasteel team hoopt dat u dit essay met veel plezier zult lezen. Vooral hoopt zij dat het u nieuwsgierig maakt. En dat het u aanzet om op Dag van het Kasteel | Digitaal op zoek te gaan naar al die andere mooie verhalen.

Veel plezier bij uw digitale bezoek aan Dag van het Kasteel 2020!

Om het essay te lezen klik HIER.