VEELGESTELDE VRAGEN

NORMAAL VRAAG IK ENTREE. MOET HET TIJDENS DAG VAN HET KASTEEL GRATIS ZIJN?

Dat kan, maar u kunt ook de prijs speciaal voor de Dag van het Kasteel verlagen. Nieuwe bezoekers ontdekken het moois dat u te bieden heeft. Zij komen graag op een rustiger moment nog eens terug.

MIJN LOCATIE IS NORMAAL NIET GEOPEND VOOR PUBLIEK. KAN IK OM EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VRAGEN?

Zaken als huur van faciliteiten, invulling van het programma en schoonmaak kosten geld. Deze onkosten kunt u dekken door entree te heffen.

WIJ ZIJN ALTIJD OPENGESTELD, MOETEN WE IETS EXTRA'S DOEN OP DAG VAN HET KASTEEL?

Het publiek verwacht dat u iets doet met het thema Over de Grens. Wij helpen u graag met vorm geven aan het thema. Bezoek daarom onze inspiratiemiddag op vrijdag 12 april 2019.

DOE IK AUTOMATISCH MEE ALS IK VORIG JAAR AL AAN DAG VAN HET KASTEEL HEB DEELGENOMEN?

Nee, ieder jaar bekijkt u of deelname haalbaar en wenselijk is en u geeft zich ieder jaar opnieuw op als deelnemer. Uw inloggegevens blijven wel behouden.  

HOE KAN IK DAT ALLEMAAL ORGANISEREN?

Doe vooral niet alles zelf. Werf vrijwilligers die u ondersteunen. De ervaring leert dat plaatselijke culturele verenigingen graag bijdragen aan het succes van de Dag van het Kasteel: de gildevereniging, het koor, de fanfare en de manege... allemaal zien ze uw locatie en het publiek dat u trekt, als een mogelijk podium voor hun activiteiten. Betrek de plaatselijke middenstand, de VVV en de gemeente en bespreek plannen en kansen om samen aan te pakken. 

HOE ZORG IK ERVOOR DAT DE DAG GOED VERLOOPT?

Creëer omstandigheden waarbij het bezoek u niet kan overspoelen. Ù bepaalt welke delen van het domein toegankelijk zijn die dag en welke niet. U stelt grenzen aan bezoekersaantallen. Als u de taks bereikt, beperk dan het bezoek tot een maximum aantal. Beperk ook het aantal rondleidingen dat u biedt. Stel een maximum aan de groepsgrootte en zorg dat meer mensen kunnen rondleiden zodat het werk verdeeld kan worden.  

WAT BEREIK IK MET DEELNAME?

Stel uw doelen en geef het programma vorm zodat u die doelen bereikt. Wilt u vrijwilligers werven voor het knotten van de wilgen? Wilt u bewoners bewust maken van het erfgoed dat u beheert? Wilt u zich profileren als trouw- of vergaderlocatie? Dag van het Kasteel trekt bezoekers. Besteed in uw presentatie aandacht aan uw locatie zoals u dat wilt.

HOE GEEF IK VORM AAN HET THEMA?

Door een breed thema te kiezen willen we ruimte geven aan verschillende perspectieven. U kunt met uw activiteit aanhaken op de verschillende invalshoeken die we belichten: exoten op uw landgoed, koloniale banden en internationale familierelaties.
Om u verder te helpen organiseren wij op vrijdag 12 april onze inspiratiemiddag. Tijdens deze dag neemt u deel aan verschillende workshops. Zo reiken wij u handvatten aan om een mooie activiteit te organiseren tijdens Dag van het Kasteel. Hier bekijkt u een impressie van de inspiratiemiddag van vorig jaar.

MOET IK TIJDENS DAG VAN HET KASTEEL IETS BIJZONDERS ORGANISEREN?

U kunt muziek, toneel en proeverijen op uw terrein te organiseren. Dat hoeft niet. Een dagje uit hoeft geen spektakel te zijn. Kastelen en buitenplaatsen herbergen vele verhalen. Grote en kleine. Wat voor u alledaags is, kan voor een bezoeker bijzonder zijn.

IS HET DE BEDOELING DAT IK HET HUIS OOK OPENSTEL?

Dat mag, maar het is absoluut niet verplicht. U kunt ook, voor deze ene dag, het terrein openstellen voor publiek. Hier is al genoeg te beleven.