fbpx Skip to main content
12479

‘Wat sal ick sijn sonder myn goet en bloet’ Ursula Philippota, vrouwe van Middachten

kasteel Middachten | Gelderland

28 maart 2022 | landgoed Middachten


De rijke historie van Middachten kent vele gezichten en verhalen. Illustere mannen, maar ook eigenzinnige vrouwen waren achtereenvolgens verantwoordelijk voor het beheer van landgoed en kasteel. Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721) was één van hen. Zij was de vrouw die tijdens het Rampjaar in dit kasteel woonde. 

Herdenking Rampjaar 1672
In 2022 is het 350 jaar geleden dat Nederland van alle kanten werd aangevallen door Franse, Duitse en Engelse troepen onder leiding van Lodewijk XIV. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Het jaar wordt niet voor niets rampjaar genoemd. Middachten lag middenin het door de Fransen bezette gebied. Godard van Reede-Ginkel, de echtgenoot van Ursula Philippota en medebewoner van Middachten, vocht zelfs mee in de strijd. Ursula Philippota maakte zich zorgen om haar man en haar voorouderlijk kasteel.

Bezitters van grote huizen en kastelen werden gechanteerd door de vijand. Zij moesten enorme bedragen betalen, anders ging het huis in vlammen op. Het ontlokte aan Philippota de hartenkreet: ‘Wat sal ick sijn sonder myn goet en bloet’.  Zo brengt ze haar angst onder woorden. Ze was bang haar geliefde Huis en iedereen die daarmee verbonden was te verliezen. Middachten werd gelukkig gespaard, maar werd wel geplunderd toen de Fransen zich moesten terugtrekken in 1673. De middeleeuwse burcht was nog net geen ruïne.

Biografie
Het leven van Ursula Philippota omvat veel meer dan wat er in dat ene jaar 1672 gebeurde. Eind mei 2022 ziet haar levensgeschiedenis het licht in de vorm van een boek getiteld: De eigenzinnige erfdochter van Middachten.

Schrijfster Hermine Manschot-Tijdink tekende Philippota’s leven op samen met dat van haar man Godard van Reede-Ginkel en hun vijftien kinderen. Zij raadpleegde daarvoor vele brieven en andere archiefstukken die bewaard zijn in de archieven van de kastelen Middachten en Amerongen. Het levert een boeiend verhaal op van een familie in een roerige tijd van oorlogen en rampen.

Het boek wordt uitgegeven door de Walburg Pers en is vanaf 1 juni 2022 verkrijgbaar in de boekhandel en vanzelfsprekend op Middachten. Ook staat haar leven deze zomer centraal op Middachten en worden in het kasteel een aantal woonruimtes ingericht met voorwerpen uit haar tijd.